Dat we bijzondere maatschappelijke en economische tijden meemaken, is voor iedereen duidelijk.

Binnen die context proberen we onze gewaardeerde samenwerking met U als klant zo goed mogelijk in te vullen, rekening houdend met de gezondheid van al onze stakeholders, maar in het bijzonder die van onze medewerkers. Zo voeren we vanaf maandag 2 november 2020 een veralgemeende mondmaskerplicht in voor al onze vestigingen waar dat nog niet het geval was. De situatie op de vloer, meer bepaald afwezigheden van zowel uitvoerend als leidinggevend personeel als gevolg van ziekte of quarantaine, evolueert voortdurend en wordt door ons dagelijks opgevolgd en bijgestuurd waar mogelijk.

Zolang de overheid toestaat dat de bedrijven open kunnen blijven mits handhaving van strikte hygiëneregels, is het hoe dan ook de intentie van Entiris om maximaal te blijven inzetten op het leveren van onze diensten zoals U van ons gewend bent.

Voor concrete updates en informatie over de lopende orders verwijs ik U graag naar de productieleider en klantenverantwoordelijke van de Entiris afdeling(en) waarmee U samenwerkt.

Entiris wenst U en uw medewerkers voor de komende maanden een veilige omgeving toe.