ENTIRIS - NICE PLACE TO WORK (de zondag)

Entiris, werk op uw maat

Op zowat 50 jaar tijd is maatwerkbedrijf Entiris met 1.800 medewerkers in verschillende vestigingen
uitgegroeid tot één van de grotere werkgevers in Vlaams-Brabant en Antwerpen. Het bedrijf verschaft
aangepaste beroepsactiviteiten aan mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt.

“Entiris heeft een uitgesproken sociale doelstelling die we koppelen aan een kostenefficiënte en bedrijfseconomisch verantwoorde manier van werken. Een omkaderingsteam van 250 personeelsleden zorgt ervoor dat ruim 1.500 mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt dagelijks duurzaam kunnen werken in jobs die op hun maat zijn uitgetekend. Zo kunnen we de diensten, die we aan onze klanten bieden, op een kwaliteitsvolle manier uitvoeren”, zegt Koen Van de Cruys, afgevaardigd bestuurder.
“We verschillen niet van een gewoon bedrijf op vlak van kwaliteitsvol en efficiënt werken. We verschillen wel door onze sociale doelstelling: we streven naar duurzaamheid in de tewerkstelling, waarbij de mens centraal staat. De mens centraal stellen, in een goede balans werk-leven en kwaliteit leveren, bereiken we door onze dagelijkse werking te toetsen aan vijf kernwaarden. Die vatten we samen in het letterwoord ‘Pro Brio’:‘Pro’ van professionaliteit, ‘B’ van betrokkenheid, ‘R’ van respect, ‘I’ van integriteit en ‘O’ van openheid.”

Bekijk het vol artikel op De Zondag Pagina 54

Contact

Entiris vzw
Gaston Geenslaan 92 • B - 3200 Aarschot - Belgium
Tel. +32 16 44 14 60 • E‑mail: info@entiris.be
Open: mo-fri 8u00-17u00
Entiris organisation