Stad Aarschot en Entiris werken samen rond sociale tewerkstelling

Eén van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor de periode 2014-2019 is ‘sociale economie’, dat een alternatief moet vormen voor de klassieke economie. De sociale economie telt verschillende werkvormen, waaronder de beschutte werkplaatsen. Omdat de stad Aarschot deze beleidsprioriteit hoog in het vaandel draagt, ging ze een samenwerking aan met Entiris.

Entiris, vroeger gekend onder de naam BWL (Beschutte Werkplaatsen Leuven), met BWA (Beschutte Werkplaats Aarschot) als één van haar vestigingen, is één van de grootste werkgevers in de bedrijvenzone Nieuwland-Meetshoven. De redactie van het stadsmagazine nodigde Commercieel Directeur Koen Mollen uit voor een gesprek over Entiris en de samenwerking met de stad.

Dag Koen, wat doet Entiris precies?
Koen: Met haar vestigingen in Aarschot, Diest, Heist-op-den-Berg, Herent, Kampenhout, Kessel-lo en Mechelen stelt Entiris zo’n 1.700 mensen te werk. Van verpakken van voeding tot playstations, monteren en assembleren tot en met groen onderhouden: we garanderen een uitgebreide dienstverlening op maat van de klant.
Zo ondersteunen we bedrijven in hun verpakkingsproces. Op andere lijnen monteren we de meest uiteenlopende producten. In onze stofarme ruimtes herverpakken we geneesmiddelen en in ‘clean rooms’ assembleren we medische hulpmiddelen. We maken ook palletten en zelfs staalboeken voor behangpapier en stofhangers. Tenslotte hebben we een groendienst die tuinen, parkings, parken en sportvelden onderhoudt.

Nog al te vaak worden beschutte werkplaatsen beschouwd als plekken waar mensen met een beperking ‘bezigheidstherapie’ krijgen.
Koen: Dit beeld strookt al lang niet meer met de werkelijkheid. Vandaag de dag zijn beschutte werkplaatsen professioneel gerunde ondernemingen die hun personeel en kennis afstemmen op de behoeften van de klant. Met haar zeven vestigingen en 1.500 arbeiders garandeert Entiris een grote productiecapaciteit.
Zo kunnen we snel reageren en op korte termijn werken. Het is onze missie om mensen met een beperking zinvol aan het werk te zetten en te houden. Daarbij investeren we in opleiding en people management: ‘de juiste man op de juiste plaats’.

Hoe staat het met de bouwwerkzaamheden van Entiris aan de Nieuwlandlaan in Aarschot?
Koen: Tegen het einde van het jaar zal de nieuwbouw aan de Nieuwlandlaan operationeel zijn. De centrale diensten van Entiris - waaronder de aankoopdienst, de commerciële dienst, de personeelsdienst, de technische dienst, de boekhouding, ICT, preventie en directie - zullen er ondergebracht worden.

Kan je wat meer vertellen over de samenwerking tussen Entiris en de stad Aarschot?
Koen: Het samenwerkingsproject draagt de titel ‘groenonderhoud via sociale tewerkstelling’. Gedurende bepaalde periodes wordt over het hele grondgebied van Aarschot en in nauwe samenwerking met de stedelijke groendienst, een ploeg van vijf personen (waaronder één begeleider) ingezet voor het groenonderhoud. Zo geven wij mensen uit Aarschot de kans om te werken in eigen streek. Zowel voor de groendienst, de werknemers van Entiris als de inwoners van Aarschot vormt dit project een absolute meerwaarde.

Begin september ontving de stad Aarschot de Servische delegatie in het kader van de Special Olympics European Games 2014. Ook dit initiatief kon op de steun van Entiris rekenen.
Koen: Inderdaad, we engageerden ons als hoofdsponsor van het ‘host town programma’. Op die manier wilden we, samen met de stad, het taboe rond mentale handicaps doorbreken. We wilden een krachtig signaal tegen elke vorm van discriminatie van personen met een verstandelijke beperking de wereld insturen. Bovendien namen verschillende medewerkers van Entiris deel aan de Special Olympics, o.a. in de disciplines lopen, verspringen en kogelstoten.

Lees dit interview in het stadsmagazine van Aarschot, oktober-november-december 2014 dat u hier kan downloaden.