Van vroeger tot nu:

Vandaag is Entiris een sociaal en economisch maatwerkbedrijf met 1800 werknemers, actief in de provincies in Vlaams-Brabant en Antwerpen. Entiris geeft mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt kansen om zich professioneel te ontplooien en biedt duurzaam en lonend werk op maat, ondersteund door een kwaliteitsvolle begeleiding. Er wordt gestreefd naar een maatschappelijk verantwoord ondernemerschap binnen een bedrijfseconomisch efficiënte organisatie.