Kwaliteit

Door te innoveren evolueren we altijd mee met de markt en de behoeften van de consument. Daarom vinden we een moderne en aangepaste infrastructuur belangrijk. Wij hanteren de modernste technieken en kwaliteitsnormen om maximale klantentevredenheid te bereiken. Entiris beschikt over de volgende vergunningen, normeringen en certificaten:

ISO 9001: 2015

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement en kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. In de meest recente editie van de ISO 9001 norm zijn de eisen verduidelijkt en is een betere afstemming bereikt met de norm voor milieumanagementsystemen.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:
  • zeg wat je doet
  • doe wat je zegt
  • bewijs het

Good Manufacturing Practice of GMP - certificaat

Good Manufacturing Practices, “goede manier van produceren” of GMP is een kwaliteitsborgingssysteem voor de humane en veterinaire farmaceutische industrie, de cosmetische industrie en de voedingsmiddelenindustrie. De kwaliteit van een geneesmiddel kan nooit helemaal vastgesteld worden door de samenstelling te analyseren. Niet alle mogelijke onzuiverheden kunnen worden aangetoond en niet elk pilletje kan worden geanalyseerd. De kwaliteit kan daarom alleen gewaarborgd worden indien ook het hele productieproces op een nauwkeurig voorgeschreven en gecontroleerde wijze wordt uitgevoerd. Deze manier van produceren, genaamd Good Manufacturing Practice, is daarom een vereiste voor de productie van geneesmiddelen.

Bij GMP gaat het er om, dat nauwkeurig is vastgelegd hoe en onder welke omstandigheden een product wordt gemaakt. Tijdens de productie worden alle grondstoffen, tussenproducten en eindproduct gecontroleerd en wordt het proces precies bijgehouden op het zogenaamde bereidingsprotocol. Mocht er achteraf toch iets mis blijken te zijn met een bepaalde partij medicijnen, dan kan men altijd achterhalen hoe het gemaakt is, wie het getest heeft, waar en welke grondstoffen er gebruikt zijn, enzovoort… Deze vergunning is geldig voor onze Cleanrooms & Stofarme ruimtes in Entiris afdeling Diest.

IFS Food - certificaat

Entiris beschikt over de “International Food Standard”, veelal kortweg IFS of ook wel IFS Food genoemd. Dit is een internationale standaard op het gebied van voedselveiligheid bedoeld als uniforme controle op de veiligheid van levensmiddelen en het kwaliteitsniveau van producenten in de voedselketen.

ESF - certificaat

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF-Agentschap organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

Erkend entrepothouder

Entiris beschikt over de titel erkend entrepot (of erkend entrepothouder), beter bekend als accijnsvergunning. Dit maakt dat wij als bedrijf voldoen aan alle wettelijke bepalingen en voorschriften om alcoholische dranken te mogen stockeren en verwerken.