Missie, Visie & Waarden

Missie: Entiris wil mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven om zich professioneel te ontplooien. Wij bieden duurzaam en lonend werk op maat ondersteund door een kwaliteitsvolle begeleiding. Wij streven naar een maatschappelijk verantwoord ondernemerschap binnen een bedrijfseconomisch efficiënte organisatie.

Visie: Entiris wil mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven om zich professioneel te ontplooien.

Waarden: Pro Brio = “voor uitmuntendheid”

PRO van PROFESSIONALITEIT : we staan borg voor professionaliteit
B van BETROKKENHEID : zonder betrokken werknemers, geen Entiris
R van RESPECT : wederzijds respect is fundamenteel
I van INTEGRITEIT : de integriteit van iedere werknemer vormt een integere organisatie
O van OPENHEID : van een open Entiris worden we allemaal beter