Veelgestelde Vragen

FAQ

Veelgestelde vragen

Soms wel, soms niet. Een maatwerkbedrijf werkt met personen met een arbeidsbeperking. De overheid kent voor een persoon met een beperking een toelage toe, op basis van het geschatte productiviteitsverlies van die persoon.

De knowhow van een maatwerkbedrijf bestaat erin om via allerlei technieken, processen, instructies en opsplitsing in deeltaken de persoon zo in te zetten, dat zijn beperking niet of minder stoort, en bijgevolg perfecte kwaliteit te kunnen bieden aan een correcte prijs.

Ja. De wetgever heeft bepaald dat iedereen – ook een persoon met een arbeidsbeperking – onder dezelfde regels valt in verband met wettelijke minimumlonen.

De knowhow van een maatwerkbedrijf bestaat erin om via allerlei technieken, processen, instructies en opsplitsing in deeltaken de persoon zo in te zetten, dat zijn beperking niet of minder stoort, en bijgevolg perfecte kwaliteit te kunnen bieden aan een correcte prijs.

De producten die Entiris maakt en de diensten die we leveren moeten steeds de toets van de markt kunnen doorstaan. Als groot bedrijf werken wij tussen de reguliere bedrijven, als klant, als leverancier, als partner. De criteria van de markt zijn ook onze criteria: prijs, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, flexibiliteit.

En ja, we doen dit met personen met een arbeidsbeperking. Het is onze kennis en ervaring om dit op zo een manier te doen dat u dit als klant niet merkt.

De vakbonden kennen de mogelijkheden van maatwerkbedrijven goed. Ze zijn er ook van overtuigd dat een duurzaam partnerschap tussen een regulier bedrijf en een maatwerkbedrijf de lokale verankering van beide versterkt. Uiteraard zal dit makkelijker verlopen in een groeiperiode, dan in een krimpsituatie.

Bedrijven kiezen er vaak voor zichzelf te beperken tot hun core business en voor alle andere activiteiten partners te zoeken. Wij kunnen, net als een ander bedrijf, een dergelijke partner zijn.

Goede visuele instructies, een persoonlijk nauw opgevolgd opleidingstraject, een goede taakopbouw en -uitsplitsing zorgen ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking mooie resultaten en tempo kunnen bereiken.

Een belangrijke voorwaarde is voldoende seriegrootte of voldoende terugkerende taken.

Soms noemt men onze mensen ’diesels’: ze komen wat trager op gang, maar zijn daarna zeer constant, stabiel en betrouwbaar.

Moeilijke vraag. Maar net die vraag kan/mag u aan Entiris stellen. Graag kijken we met een Entiris-bril naar uw activiteiten of processen en kunnen zo vrij adequaat inschatten welk profiel we kunnen voorzien én welk resultaat haalbaar is. Dé persoon met arbeidsbeperking bestaat niet, en dus, naargelang het soort werk, de moeilijkheidsgraad of de sturing is een bepaald persoon de beste match.