Privacyverklaring

1.800 medewerkers, 7 vestigingen. Op goed 50 jaar tijd is maatwerkbedrijf (vroeger “beschutte werkplaats”) Entiris uitgegroeid tot één van de grotere werkgevers in Vlaams-Brabant en Antwerpen.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Entiris vzw houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) die van kracht is sinds 25 mei 2018.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Entiris vzw. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan de privacyverklaring te accepteren. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Verzamelen van gegevens en bewaring

Entiris respecteert de privacy van alle websitebezoekers. De gegevens die u eventueel op deze website achterlaat worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken en/of informatie of offertes aanvragen, bestellingen plaatsen en desgevallend voor de facturatie van geleverde diensten. Gegevensuitwisseling op de website is bovendien versleuteld met een SSL-certificaat.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren, met uitzondering van de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, bijvoorbeeld voor boekhouddoeleinden.

Indien u via de website informatie aanvraagt, vragen wij naar uw naam en enkele aanvullende gegevens. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Vacatures en sollicitaties

Indien u zoekt naar of solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrekt u op eigen initiatief persoonlijke gegevens. Deze slaan wij op in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep binnen onze organisatie. Uw gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekst-bestandjes) die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Op die manier waarborgt Entiris dat de website goed werkt en dat u een optimale gebruikerservaring hebt. Er wordt bovendien enkel gebruik gemaakt van cookies om de door u gezochte informatie veilig te kunnen aanbieden en de website technisch goed te laten functioneren. Cookies worden niet gebruikt voor het doen van ongevraagde aanbiedingen.

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste webbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden. De wijze waarop u dit kan doen, is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U moet er rekening mee houden dat bepaalde delen van de Entiriswebsite niet of niet optimaal functioneren wanneer u cookies blokkeert. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

IP-adres en domeinnaam

Voor beveiliging en optimalisering van de website registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. Dit wordt gebruikt om misbruiken te kunnen vaststellen en wordt niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Deze informatie wordt in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kan ons steeds contacteren om deze op te vragen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uzelf te identificeren, bijvoorbeeld door middel van een kopie van uw identiteitskaart. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, moet u een kopie van de cookie in kwestie meesturen. U vindt deze terug in de instellingen van uw browser.

Behoudens gegevens die wij moeten bewaren om wettelijke of juridische redenen hebt u op elk moment het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd. Het volstaat daarvoor om ons te contacteren via telefoon, e-mail of het contactformulier op onze website.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger Privacycommissie) – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.