Samenwerken met een maatwerkbedrijf?

In de wereld van vandaag wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker. Bedrijven zijn continu op zoek naar nieuwe manieren om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving en de gemeenschap waarin ze werken.
Een van de effectieve methoden om dit te bereiken is door samen te werken met een maatwerkbedrijf, die een brug slaan tussen economische prestaties en sociale impact.

Eén van de manieren waarop ze dat kunnen bereiken, is door samen te werken met maatwerkbedrijven. In deze blogpost verkennen we de voordelen van samenwerken met een maatwerkbedrijf en hoe jij ook zo’n samenwerking kan starten.

 

Wat is een maatwerkbedrijf?

Een maatwerkbedrijf, voorheen ook wel bekend als een beschutte werkplaats, is een type organisatie dat mensen met een arbeidsbeperking tewerkstelt. Het belangrijkste doel van maatwerkbedrijven is deze personen de mogelijkheid bieden om werkervaring op te doen, hun vaardigheden te ontwikkelen en een inkomen te verdienen.

Het concept van maatwerkbedrijven is bedoeld om sociale inclusie te bevorderen en mensen met beperkingen de kans te geven om actief deel te nemen aan het arbeidsproces.

Wat zijn de voordelen?

Samenwerken met een maatwerkbedrijf biedt een hele reeks voordelen, zowel voor je bedrijf als voor de maatwerkers.

Kwaliteit van dienstverlening

Maatwerkbedrijven bieden hoogwaardige diensten aan hun partners. Hun medewerkers worden zorgvuldig begeleid en getraind om aan de eisen en verwachtingen van de klanten te voldoen. Dit garandeert topkwaliteit en tevredenheid.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Samenwerken met een maatwerkbedrijf is een krachtige manier om je betrokkenheid bij MVO te tonen. Door te investeren in de tewerkstelling van mensen met een arbeidsbeperking, draagt je bedrijf bij aan het opbouwen van een inclusieve en diverse samenleving.

Je betrokkenheid bij een maatwerkbedrijf kan je bedrijfsreputatie verbeteren. Klanten en partners zullen je inzet voor sociale verantwoordelijkheid waarderen, wat kan leiden tot een positiever imago en meer klantenbinding.

Kostenbesparingen

Door samen te werken met een maatwerkbedrijf kan je bedrijf heel wat kosten besparen.

  • Lagere arbeidskosten: Doordat maatwerkbedrijven werken met mensen die een arbeidsbeperking hebben, kunnen ze competitieve arbeidstarieven aanbieden. Dat resulteert in aanzienlijke besparingen op arbeidskosten in vergelijking met het in dienst nemen van eigen personeel.
  • Minder overheadkosten: Het beheren van een intern team brengt overheadkosten met zich mee, zoals salarisadministratie, personeelszaken en faciliteiten. Samenwerken met een maatwerkbedrijf vermindert deze kosten omdat de externe organisatie deze verantwoordelijkheden op zich neemt.
  • Efficiënter gebruik van middelen: Maatwerkbedrijven beschikken over gespecialiseerde apparatuur en expertise die anders kostelijk zouden zijn om intern te ontwikkelen. Door gebruik te maken van hun bestaande middelen, profiteer je van kostenefficiëntie zonder de investeringen die anders vereist zouden zijn.
  • Flexibiliteit in werklast: Eén van de grootste voordelen van samenwerken met maatwerkbedrijven is de mogelijkheid om de werklast flexibel aan te passen. In drukke periodes kan de capaciteit eenvoudig worden opgeschaald, terwijl deze kan worden verminderd tijdens minder actieve tijden. Dit resulteert in een efficiënter gebruik van middelen en besparingen op het gebied van loonkosten.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Samenwerken met medewerkers van een maatwerkbedrijf biedt hen de kans om waardevolle werkervaring op te doen, hun vaardigheden te ontwikkelen en financiële onafhankelijkheid te bereiken.

Hoe kan je samenwerken met een maatwerkbedrijf?

Het proces van samenwerken met een maatwerkbedrijf is eenvoudig en flexibel. Je kan taken, projecten of specifieke diensten uitbesteden aan het maatwerkbedrijf. Hierdoor kunnen zij hun expertise inzetten terwijl je profiteert van de voordelen die deze samenwerking biedt.

Kennismaking en behoefteanalyse

Het begint met een kennismakingsgesprek tussen jou en het maatwerkbedrijf. Tijdens dit gesprek bespreek je je specifieke behoeften, doelstellingen en verwachtingen voor de samenwerking. Het maatwerkbedrijf zal je ook informeren over hun mogelijkheden en expertise.

Offerte en contract

Op basis van de behoefteanalyse zal het maatwerkbedrijf je een offerte voorleggen met details zoals de omvang van het werk, kosten, deadlines en andere relevante voorwaarden. Als je akkoord gaat met de offerte, wordt een formeel contract opgesteld en ondertekend waarin alle afspraken worden vastgelegd.

Projectplanning

Zodra het contract is ondertekend, zal er een gedetailleerde projectplanning worden opgesteld. Dit omvat een overzicht van de taken, verantwoordelijkheden, mijlpalen en deadlines. Een goed gedefinieerde planning is essentieel om jouw project tot een goed einde te brengen.

Uitvoering en Communicatie

Het maatwerkbedrijf begint met het uitvoeren van de overeengekomen taken of projecten. Gedurende deze fase is regelmatige communicatie van cruciaal belang. Geef tijdig feedback, en regel bijvoorbeeld wekelijkse of maandelijkse vergaderingen om de voortgang te bespreken en eventuele zorgen te adresseren.

Een succesvolle samenwerking met een maatwerkbedrijf vereist wederzijds begrip, respect en duidelijke verwachtingen. Het is een kans om niet alleen je zakelijke doelen te bereiken, maar ook om positieve verandering in de gemeenschap te stimuleren door mensen met arbeidsbeperkingen kansen te bieden en bij te dragen aan een inclusievere samenleving.

Over maatwerkbedrijf Entiris

Maatwerkbedrijf Entiris is een inspirerend voorbeeld van hoe zakelijk succes en sociale verantwoordelijkheid hand in hand kunnen gaan. Het doel van Entiris is duidelijk: inclusieve werkplekken creëren waar individuen met diverse capaciteiten en achtergronden kunnen groeien. Door dit te doen, draagt Entiris niet alleen bij aan de professionele ontwikkeling van haar medewerkers, maar versterkt ze ook de sociale samenhang in de gemeenschappen waarin ze actief is.

Wat Entiris echt onderscheidt, is de nadruk op kwaliteit in hun dienstverlening. Hoogwaardige producten en diensten leveren wordt mogelijk gemaakt door goed opgeleide medewerkers en een zorgvuldige begeleiding. Het resultaat is een win-win situatie waarbij klanten hoogwaardige producten en diensten ontvangen en de medewerkers van Entiris waardevolle werkervaring opdoen.

Samenwerken met een maatwerkbedrijf in ’t kort

Samenwerken met een maatwerkbedrijf biedt voordelen die verder gaan dan enkel zakelijke overwegingen: het draagt bij aan een inclusievere samenleving, verbetert je bedrijfsreputatie en kan kostenbesparingen opleveren. Overweeg daarom om samen te werken met een maatwerkbedrijf en draag bij aan een positieve, zinvolle verandering in je bedrijfsomgeving en de samenleving als geheel. Samen kunnen we het verschil maken.